Vezetőség

Elnök:
Tverdota György
irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK)
tverdotagyorgy@yahoo.com
http://klara.web.elte.hu/modern/tverdota.html

Társelnökök:
Veres András
irodalomtörténész, a Literatura szerkesztője, az MTA BTK Irodalomtudományi
Intézetének osztályvezetője
veresand@t-online.hu
http://www.pim.hu/object.7fa7b3cd-9745-437c-983a-7ef6836fc999.ivy

N.Horváth Béla
irodalomtörténész, pedagógus, egyetemi tanár, az Új Dunatáj c. irodalmi folyóirat főszerkesztője
a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának dékánja
horvathb@igyfk.pte.hu
http://igyk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=145

Elnökségi tagok:

Balla Zsófia 

Bókay Antal
egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Modern Magyar Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
antal.bokay@gmail.com

Dede Éva
középiskolai tanár, pszichológus
eva.dede@gmail.com
http://www.medianyelv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94:dede-eva-oeneletrajza&catid=40:dede-eva-tanulmanyai&Itemid=53

Sárközi Éva
könyvtáros, filológus
sarkozi.eva@btk.elte.hu
ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
1088. Budapest, Múzeum krt. 4/A
Telefon: +36-1-4116500/5120 mellék
www.kosztolanyioldal.hu

A felügyelő bizottság tagjai:

Elnök:
N. Horváth Boglárka 

Tagok:

Agárdi Péter
egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Könyvtártudományi Intézet
agardipet@gmail.com

Losonczy Attila
művelődés-szervező
a Ferencvárosi József Attila emlékhely vezetője
losonczy.attila@gmail.com

Titkár:
Kemény Aranka
muzeológus
Petőfi Irodalmi Múzeum, Médiatár
06-1-317-36-11/224 mellék
kemenya@pim.hu
http://www.pim.hu/