TVERDOTA GYÖRGY

Tverdota György


E-MAIL: tverdotagyorgy@yahoo.com

Született Monokon 1947. június 4-én. Felsőfokú tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1966 és 1971 között. Magyar-orosz szakos középiskolai tanári diploma 1971-ben.


1972–1975 között a Petőfi Irodalmi Múzeum muzeológusa.


1975 óta az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa. 1976 óta az Irodalomtörténeti Közlemények kritikai rovatvezetője, majd szerkesztő bizottsági tag.

1981–1985 között az Irodalomtudományi Intézet tudományos titkára. 1986–1991 között az Intézet Modern Magyar Irodalmi Főosztályának vezetője.

1985–1990 között a Képzőművészeti Főiskola óraadó tanárja. 1990–1995 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem másodállású tanára, 1992. július 1-től 1995-ig docensi rangban.

1991–1994 között a párizsi Sorbonne Nouvelle Paris III Egyetem vendégprofesszora, a Magyar Tanulmányok Egyetemközi Központjának igazgatóhelyettese, a Cahiers d’Études Hongroises felelős szerkesztője.

1995–1999 között a piliscsabai Pázmány Péter Tudományegyetem óraadó tanára. 1999 ősze óta az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Magyar Irodalomtörténeti Intézet főmunkatársaként oktatja a huszadik századi magyar irodalmat. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Intézetében habilitál 2001. júniusában.

1999–2002 között az Országos Tudományos Kutatási Alap irodalomtudományi szakzsűrijének elnöke.

1997. április 1-től 2001. december 31-ig a Nemzetközi Hungarológiai Központ másodállású igazgatója, s ebben a minőségében a Hungarológia című lap főszerkesztője.

2003. június 30-án kinevezik az ELTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárává.

2004. július 1. óta az ELTE Bölcsészettudományi Kar Modern Magyar Irodalomtörténeti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. A magyar irodalmi modernség doktori programjának vezetője. Az egyetemmel a munkaviszonya 2013-ban fejeződik be.

Fő kutatási területe a huszadik század első felének irodalma, azon belül a két világháború közötti korszak költészete, s elsősorban József Attila életműve.

Egyetemi doktori disszertációját 1980-ban, az ELTÉ-n Ady Endre két világháború közötti recepciójának tárgykörében védi meg.

1987-ben védi meg kandidátusi értekezését, amelynek tárgya József Attila nyelvesztétikája.

1997-ben védi meg a József Attila-kultusz születéséről szóló doktori disszertációját, s kapja meg az Irodalomtudomány Doktora címet.

Doktori disszertációja A komor föltámadás titka címmel 1998-ban jelenik meg könyv alakban.

2016-ban nyugdíjba vonul a Miskolci Egyetemről. Jelenleg az ELTE BTK emeritus professzora.

Válogatott publikációk

Ki vagyok én? Az önértelmezés, önteremtés mozzanatai József Attila lírájában. In: Kötelezők emelt szinten. L’Harmattan, Bp., megjelenés előtt

A műhely. Az életrajz szerepe az irodalomtudományban. Irodalmi Magazin, 2022. 2. sz. 11–16.

Gondoljátok meg, proletárok I., Az ifjú József Attila, Osiris, Bp., 2021., 887.

JÓZSEF ATTILA Összes tanulmánya és cikke 1930–1937, I., II. kötet, [Szerk. Tverdota György és Veres András. A szövegeket sajtó alá rendezte Sárközi Éva.] József Attila Társaság – L’Harmattan Kiadó. Budapest, 2018. 1466. – József Attila gondolkodástörténete [Bevezető tanulmány], Nemzetiség és gondolkodás,  Logika és Dialektika, Irodalom és szocializmus jegyzete, stb.

Hagyomány és lelemény, Kalligram, Bp. 2018. 262VISSZA