SÁRKÖZI ÉVA

Sárközi Éva

E-MAIL: sarkozieva@gmail.com

1964-ben született. Könyvtáros, filológus.

Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának munkatársa.

Szakterülete: 20. századi irodalomtörténet, elsősorban József Attila és Kosztolányi Dezső munkássága.

2005 óta foglalkozik József Attila kutatással, 2007-ben lépett be a József Attila Társaságba, melynek 2012 óta elnökségi tagja.

Válogatott publikációk

JÓZSEF ATTILA Összes tanulmánya és cikke 1930–1937, I., II. kötet, [Szerk. Tverdota György és Veres András. A szövegeket sajtó alá rendezte Sárközi Éva.], József Attila Társaság – L’Harmattan Kiadó. Budapest, 2018. 1466. – A filológiai és textológiai jegyzetek elvei (tanulmány); [A nyáron tartott moszkvai], [Nyelvünk ízei], [A magyar proletárirodalom platformtervezete] jegyzete stb.

Verstan és versírás: A József Attila-mű keletkezéstörténete és értelmezései. Literatura. 2022. 4. sz. 426-437.

Új adatok József Attila romániai kapcsolatrendszeréhez. Irodalomtörténet. 2022. 4. sz. 487-493.

József Attila anarchista kapcsolatrendszerének vizsgálata az Ülni, állni, ölni, halni című vers kapcsán. In. Gintli Tibor; Pesti Brigitta; Tverdota György; Veres András (szerk.) József Attila, Bécs és a századelő művészete: Tanulmányok. L’Harmattan, Bp. 2020. 117-133.

„Szegény Adynak”: Ady hatása József Attila életére és költészetére. In. Veres András (szerk.) „A lélek, a lét türelme”: Tanulmányok József Attiláról. Balassi, Bp. 2017. 17-26.


VISSZA