N. HORVÁTH BÉLA

N. Horváth Béla

E-MAIL: horvath.bela@pte.hu

1953-ban született. Irodalomtörténész, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, az MTA doktora.

Kutatási területe a modern magyar irodalom története, elsősorban a két háború közti irodalom.

Több évtizedes munkája eredményeként számos publikációt jelentetett meg a József Attila-életmű kutatásából. Eredményeit monográfiában összegezte (A líra logikája. József Attila. Akadémiai, 2008).

Érdeklődési területéhez tartozik a népi irodalom, megkülönböztetetten a népi urbánus vita. Illyés Gyula életművének kutatását régóta tervezte. Jelenleg az Illyés-nagymonográfián dolgozik.

Több jelentős, hazai és külföldi részvevőket is megszólító konferenciát szervezett. A Pécsi Tudományegyetem rektorhelyetteseként (2007-2010), majd dékánjaként (2010-2018) jelentős fejlesztési projektet irányított.

2012-2017 között a József Attila összes tanulmánya és cikke 1930-1937. kritikai kiadás OTKA-kutatás vezetője volt.

Válogatott publikációk

Nép és nemzet. Illyés Gyula I. (1902-1944). Nap Kiadó, Bp., 2021.

JÓZSEF ATTILA Összes tanulmánya és cikke 1930–1937, I., II. kötet, [Szerk. Tverdota György és Veres András. A szövegeket sajtó alá rendezte Sárközi Éva.] József Attila Társaság – L’Harmattan Kiadó. Budapest, 2018. 1466. – Fiatalságunk és a népművészet, Egyéniség és valóság, Bevezetés, mely borsot tör, Németh László, Reform-toborzó stb. jegyzete

József Attila és kortársai. Tanulmányok, esszék, kritikák. Nap Kiadó, Bp. 2015.

A líra logikája. József Attila; Akadémiai kiadó, Bp. 2008.

Egyéniség és valóság. Nap Kiadó, Bp. 2006.

VISSZA