BÁTHORI CSABA

E-MAIL: bathori711@gmail.com

Született 1956-ban Mohácson. 1963−1971. elemi iskolai tanulmányok Pécsett és Budapesten. 1971−1975 Piarista Gimnázium, Budapest, lefordítja Gogol A revizor című színművét.

1976-1981. jogtudományi tanulmányok a Pécsi Tudományegyetemen, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1981-ben jogi doktorrá avatják.


1979. Nemes Nagy Ágnes tanácsára első verspublikációk a Mozgó Világban. Ezzel egyidejűleg versei és első kritikái a Jelenkorban és a Vigíliában.

1981. Emigráció Ausztriába. A Bécsi Napló szerkesztője, a győri Műhely munkatársa, a Szürrealista különszám vendégszerkesztője.

1987. Tanulmányok a linzi Johannes Kepler Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

1987-1996. Bécsbe költözik, jogi referens a bécsi Zürich Kosmos Biztosítótársaságnál.

1989 után rendszeresen publikál költészetkritikát, verset, esszét, műfordításokat a Holmi, az Újhold-Évkönyv, a 2000, az Élet és Irodalom és a győri Műhely hasábjain, sorra jelennek meg verses-, kritikai és műfordításkötetei.

1996. Hazatelepül, szabadfoglalkozású íróként dolgozik Budapesten.

1997. A Szépírók Társaságának alapító tagja.

2005. József Attila minden versének és verstöredékének német nyelvű fordítása (Daniel Muth fordítói álnéven), ebből gazdag, mintegy 500 oldalas válogatás jelent meg a svájci Ammann kiadónál, Ein wilder Apfelbaum will ich werden címen.

2010. A Stúdió K Színház Versközelítés-sorozatának szerkesztője (Balla Zsófiával közösen).

1999-ben a bécsi Collegium Hungaricum, majd az Institut für die Wissenschaft vom Menschen (IWM, Bécs), 2000-ben a Künstlerhaus Wiepersdorf ösztöndíjasa. Az elmúlt években számos külföldi intézményben dolgozott ösztöndíjasként.

2014. Megjelenik Rainer Maria Rilke: Levelek 1894-1926 című, a költő válogatott levelezését tartalmazó monumentális kiadványa négy vaskos kötetben.

2015-2023: Az utóbbi években – saját kötetei mellett – három nagy terjedelmű kötetben (kb. 1.300 oldalon) megjelenteti magyarul Rainer Maria Rilke szinte egész lírai életművét.

Válogatott publikációk

A Gát utcából Zürichig és tovább. A 2005-ben Zürichben megjelent József Attila-kiadásról. In. Uő: Ő is vagyok én is vagyok. Esszék. Cédrus Művészeti Alapítvány. Bp. 2021. 47-58. o.

Talányos családfák az irodalomban. Shakespeare, Goethe, Baudelaire és József Attila műveiben. In. Uő: Egyszer a földön. Esszék. Napkút Kiadó. Bp. 2015. 44-51. o.

Párhuzamok Rainer Maria Rilke és József Attila költészetében. In. Uő: Ellenmérgek. Esszék. Napkút Kiadó. Bp. 2012. 26-40. o.

József Attila feltámadásai. A JAT 2011. ápr. 11-i felolvasóestjén elmondott beszéd megszövegezett változata. In. Uo. 41-44 o.

Ki mit őriz. Mondatminták Shakespeare, Goethe és József Attila műveiben. In. Uő: A hangsúly keresése. Esszék. Napkút Kiadó. Bp. 2010. 7-19. o.

Egy vakmerő rejtjel. In. Uo. 25-30. o.

Díjai

1995. Tekintet-díj

1996. Osztrák műfordítói díj

1998. Soros-ösztöndíj és az Osztrák Kancellári Hivatal kitüntetése

1999. Szobotka Tibor-díj

2000. Füst Milán-díj

2001. Füst Milán-ösztöndíj

2005. Déry Tibor-díj

2007. József Attila-díj

2011. Hetedhét-díj

2012. A Szépírók Társaságának díja

2014. Az Osztrák Kancellária Műfordítói Díja

2021. Baumgarten-díj


VISSZA