Címke: Veres András

„Vekerdista” krónika

Vekerdi jeles polihisztorként mintegy megtestesítette a mi pluralista tudományfelfogásunkat. Különösen tetszett az, hogy könyvei túlnyomó részét ismeretterjesztő célzattal írta, a lehető legszélesebb közönségnek szánta őket. Beszámoló a Vekerdi László Szakosztály munkájáról. VERES András írása.

Gondolatok Gál Jenőről

Mondandómat egy közkeletű tévedés megcáfolásával kezdeném. A közfelfogás általános szabályként tartja magát ahhoz a feltételezéshez, hogy a barátságok ifjú korban köttetnek, de vannak alóla kivételek. Ilyen látványos kivétel volt az a barátság, amely Gál Jenőhöz fűzött. Meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy ez bekövetkezzék, nélkülözhetetlen feltétel volt Jenő jelleme és emberi alkata. TVERDOTA György írása.

Petőfi és József Attila: alkotáslélektani párhuzamok

Petőfi életében és alkotásmódjában egyfajta sajátos periodicitás érvényesül, azaz szélsőséges aktív és passzív fázisok váltják egymást. Szembetűnő a párhuzam József Attila szélsőségekre hajló természetével. A „József Attila és Petőfi tüze – Paradox párhuzamok” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata. VERES András írása.