Címke: Veres András

Petőfi és József Attila: alkotáslélektani párhuzamok

Petőfi életében és alkotásmódjában egyfajta sajátos periodicitás érvényesül, azaz szélsőséges aktív és passzív fázisok váltják egymást. Szembetűnő a párhuzam József Attila szélsőségekre hajló természetével. A „József Attila és Petőfi tüze – Paradox párhuzamok” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata. VERES András írása.

Szabadság és szerelem: egy Petőfi-formula átértelmezése József Attilánál

A [Szabadság, szerelem…] hamar formulaszerűvé váló, a kifejtetlensége miatt könnyen applikálható szembeállítása igen könnyen leegyszerűsödött a későbbi használatban. Éppen ezért igen érdekes s akár a Petőfi-hagyomány szempontjából is sokatmondó, miképpen értelmezte át mindezt József Attila. A „József Attila és Petőfi tüze” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata. SZILÁGYI Márton írása