Címke: Báthori Csaba

Áttűnések Petőfi Sándor és József Attila költészetében

Petőfi és József Attila együttes vagy párhuzamos szemügyre vétele a magyar nagyköltészet verbális „gyémánt-tengelyét” tárja fel, és izgalmas átvételek, tükröződések, átsejlések, utalások, igazodások, átszivárgások, önkéntelen elbirtoklások egész sorát villantja szemünk elé. A „József Attila és Petőfi tüze – Paradox párhuzamok” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata. BÁTHORI Csaba írása

Rainer Maria Rilke: Ezer láthatatlan

Aki Rilkét olvas, nem egyszer vigasztalást keres. Mindenesetre a szépségen túl ma feltétlen szükségünk van arra, hogy a költészet nyelvén valaki komolyan beszéljen hozzánk. – A napokban jelent meg a Báthori Csaba Rilke-„fordítás-trilógiájának” harmadik, záró kötete a Napkút kiadónál.

József Attila feltámadásai

József Attila utókorának hihetetlen, váratlan és kegyetlen fordulata, hogy verseinek tapasztalati anyaga újra szemünk elé ömlik saját életünkben, és megint pontosan az ő eszméletével felfoghatóvá és leírhatóvá durvul az a külvilág, amelyet már-már történelmi holdbéli tájnak véltünk, a múlt örök szégyenének, megszenvedett és kiokosító büntetésnek. BÁTHORI Csaba

Rend és szabadság a versben

A németben van egy ritkán használt, de a fordítói tevékenységet szabatosan kifejező ige: umschaffen, szó szerint: átalkotni, az egyik alkotást átvinni a másikba. Úgy éreztem: én magam is érlelődtem, megértem az ötödik-hatodik esztendőre azokra a nagy művekre, amelyek József Attila nevét végleg beírják a világlíra évkönyveibe. BÁTHORI Csaba írása.

Bevezető 5.

Hosszú előkészítő munka után útjára indítjuk BEVEZETŐ c. sorozatunkat, amely József Attila költészetével foglalkozik. Az ötödik alkalom: Beszélgetés a vers kapcsán (nem csak) József Attiláról. Résztvevők: Balla Zsófia, Báthori Csaba, Tverdota György 2022. március 31. csütörtök 18:00 ELTE BTK Horváth János terem 1088. Budapest, Múzeum körút 4/A. 3. emelet 329.