József Attila és Illyés Gyula

N. Horváth Béla többször is hangsúlyozza, hogy sok a tisztázatlan pont a két költő viszonyában. Én is így gondolom. József Attila pályája ugyanis nem az avantgárd jegyében indult, mint Illyésé, igencsak hatással volt rá Ady és a Nyugat költészete, amit Illyés tudatosan megkerült. VERES András írása.

József Attila Önarcképe 1923 januárjából

Átvitt értelemben egy verseskötet nem más, mint egy nagyon összetett portré az egyén történetének egy adott időpillanatában. Az 1922 végén megjelent Szépség koldusa kötetével ebben az értelemben a költő első lírai önarcképét nyújtotta át a makói karácsonyon a kötet verseiben eszményített Gebe Mártának. TVERDOTA György írása.

A kezdet. József Attila találkozása a pszichoanalízissel

József Attila a pszichoanalízis olyan képviselőivel kereste a kapcsolatot, akik hozzá hasonlóan törekedtek a mélylélektan és a forradalmi ideológia összeegyeztetésére. Ilyenek voltak az individuálpszichológia hívei, köztük elsősorban Kulcsár István, de ilyen volt a Berlinből, Wilhelm Reich köréből hazaköltöző Gyömrői Edit is. TVERDOTA György írása.

Múltidézés vagy múltteremtés?

Mennyire megbízható kalauzunk József Attila, amikor az életére vagyunk kíváncsiak? Ez már csak azért is megfontolás tárgya kell, hogy legyen, mert alapvető kérdésekben engedett művészi ösztönének. És sokszor még csak nem is rajta múlott ez. Mivel korán elveszítette szüleit, mintegy utólag kellett megalkotnia a maga számára (is) a róluk kialakított képet. VERES András írása.