Művészet és pszichoanalízis – Alexander McQueen divatperformanszai

Napjaink divatbemutatóira jellemző, hogy felborítják a régi hűvös-formális kifutó rendjét, teatralitást közvetítenek, performanszokká válnak. A performansz pedig szükségszerűen a pszichoanalitikus terápia történetét ismétli: titkos, máshol kifejezhetetlen belső konfliktusokat, tudattalan vágyakat, vágykonstrukciókat közvetít testi jelenléttel. EGRI Petra előadása.

Petőfi és József Attila: alkotáslélektani párhuzamok

Petőfi életében és alkotásmódjában egyfajta sajátos periodicitás érvényesül, azaz szélsőséges aktív és passzív fázisok váltják egymást. Szembetűnő a párhuzam József Attila szélsőségekre hajló természetével. A „József Attila és Petőfi tüze – Paradox párhuzamok” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata. VERES András írása.

Az új Petőfi. József Attila kapcsolódása Petőfi költészetéhez

A Bethlen-konszolidáció bukása nyomán 1930 körül a forradalmi fordulat került napirendre. Ebben a helyzetben vált újra beszédessé József Attila számára Petőfi politikai költészete, a tettrekészség lírája. A kulcsszó: a cselekvés. A „József Attila és Petőfi tüze – Paradox párhuzamok” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata. TVERDOTA György írása.

Áttűnések Petőfi Sándor és József Attila költészetében

Petőfi és József Attila együttes vagy párhuzamos szemügyre vétele a magyar nagyköltészet verbális „gyémánt-tengelyét” tárja fel, és izgalmas átvételek, tükröződések, átsejlések, utalások, igazodások, átszivárgások, önkéntelen elbirtoklások egész sorát villantja szemünk elé. A „József Attila és Petőfi tüze – Paradox párhuzamok” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata. BÁTHORI Csaba írása

Szabadság és szerelem: egy Petőfi-formula átértelmezése József Attilánál

A [Szabadság, szerelem…] hamar formulaszerűvé váló, a kifejtetlensége miatt könnyen applikálható szembeállítása igen könnyen leegyszerűsödött a későbbi használatban. Éppen ezért igen érdekes s akár a Petőfi-hagyomány szempontjából is sokatmondó, miképpen értelmezte át mindezt József Attila. A „József Attila és Petőfi tüze” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata. SZILÁGYI Márton írása