Visszatekintés 2023-ra

2024. július 8-án, 17:00 órakor a Petőfi Irodalmi Múzeum Bártfay-termében tartotta meg a József Attila Társaság évi rendes közgyűlését, aminek keretében TVERDOTA György, a Társaság elnöke visszatekintett a 2023-as év történéseire és fontosabb eseményeire.

„Vekerdista” krónika

Vekerdi jeles polihisztorként mintegy megtestesítette a mi pluralista tudományfelfogásunkat. Különösen tetszett az, hogy könyvei túlnyomó részét ismeretterjesztő célzattal írta, a lehető legszélesebb közönségnek szánta őket. Beszámoló a Vekerdi László Szakosztály munkájáról. VERES András írása.

Művészet és pszichoanalízis 2024-2025

2024-2025-ben is folytatódik a Ferenczi Sándor Egyesület, a József Attila Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) közös műhelybeszélgetés-sorozata a Károlyi-palotában (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) Az események rendszerint minden hónap harmadik péntekjén vannak, 18:00 órától kezdődnek. A sorozatot szerkeszti és a beszélgetéseket vezeti: TAKÁCS Mónika, irodalomtörténész.

Meghalt Horváth Iván

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy 2024. június 3-án, életének 77. évében meghalt Horváth Iván irodalomtörténész, szerkesztő, kritikus, az MTA Irodalomtudományi Intézet egykori munkatársa, az MTA doktora, a József Attila Társaság tagja. Emlékét megőrizzük.

Gondolatok Gál Jenőről

Mondandómat egy közkeletű tévedés megcáfolásával kezdeném. A közfelfogás általános szabályként tartja magát ahhoz a feltételezéshez, hogy a barátságok ifjú korban köttetnek, de vannak alóla kivételek. Ilyen látványos kivétel volt az a barátság, amely Gál Jenőhöz fűzött. Meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy ez bekövetkezzék, nélkülözhetetlen feltétel volt Jenő jelleme és emberi alkata. TVERDOTA György írása.