Kategória: Híreink

Művészet és pszichoanalízis – Alexander McQueen divatperformanszai

Napjaink divatbemutatóira jellemző, hogy felborítják a régi hűvös-formális kifutó rendjét, teatralitást közvetítenek, performanszokká válnak. A performansz pedig szükségszerűen a pszichoanalitikus terápia történetét ismétli: titkos, máshol kifejezhetetlen belső konfliktusokat, tudattalan vágyakat, vágykonstrukciókat közvetít testi jelenléttel. EGRI Petra előadása.

Petőfi és József Attila: alkotáslélektani párhuzamok

Petőfi életében és alkotásmódjában egyfajta sajátos periodicitás érvényesül, azaz szélsőséges aktív és passzív fázisok váltják egymást. Szembetűnő a párhuzam József Attila szélsőségekre hajló természetével. A „József Attila és Petőfi tüze – Paradox párhuzamok” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata. VERES András írása.